Giỏ hàng

Thành phố Bắc Giang có 11 sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2023

Theo Phòng Kinh tế thành phố (TP) Bắc Giang, thực hiện đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đợt 1/2023, thành phố có 7 chủ thể với 11 sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng.

Thành phố Bắc Giang tích cực tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.

Trong đó, 9 sản phẩm mới tham gia đánh giá phân hạng bao gồm: Ngô ngọt nguyên hạt (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vifoco); giò mỡ mo cau truyền thống và giò tai nấm (HTX sản xuất giò chả Ngọc Vụ); bánh cốm Đa Mai và bánh phu thê Đa Mai (HTX sản xuất kinh doanh bún bánh nông sản sạch Đa Mai); rượu mỹ tửu Đa Mai (HTX sản xuất rượu Đa Mai); bánh nướng Cô Tiên Huyền Bakery và bánh dẻo Cô Tiên Huyền Bakery (Hộ kinh doanh Trần Quốc Hương); Bánh khảo Tiến Lợi (Cơ sở sản xuất bánh Tiến Lợi).

Ngoài ra, trong đợt đánh giá này, thành phố có sản phẩm nước uống Long nhãn Bắc Giang (Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vifoco) tham gia đánh giá nâng hạng sao và sản phẩm bún tươi sạch (HTX Bún bánh sạch Thắng Thủy) tham gia đánh giá lại.

Theo Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP TP. Bắc Giang trong tổng số 11 sản phẩm tham gia đánh giá, có 10 sản phẩm đạt từ 50 đến 70 điểm (đạt hạng 3 sao). Trong đó, sản phẩm ngô ngọt nguyên hạt (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vifoco) có số điểm trung bình cao nhất đạt 68 điểm và sản phẩm bánh khảo Tiến Lợi (Cơ sở sản xuất bánh Tiến Lợi) có số điểm trung bình thấp nhất, đạt 55 điểm.

Năm 2023, TP. Bắc Giang phấn đấu có từ 10 đến 15 sản phẩm tham gia chương trình OCOP được đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao trở lên. Để đạt được mục tiêu đề ra, Phòng Kinh tế TP. Bắc Giang tiếp tục tuyên truyền, vận động, chỉ đạo, hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP được công nhận duy trì chất lượng, nâng cao mẫu mã, bao bì sản phẩm và sản lượng. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, vận động các chủ thể mới lập hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP./.

Nguyễn Miền

(bacgiang.gov.vn)

 

Danh mục tin tức

Từ khóa